สินค้าของเรา

จำนวนทั้งหมด 302 หมวด

สาระน่ารู้

ตุ๊กตามีกลิ่นหอม

กลิ่นหอมเกิดขึ้นจากนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) คำว่า “นาโน” มาจากรากศัพท์ ภาษากรีกว่า “Nanos” แปลว่า “คนแคระ” นาโนเป็นมาตรวัดทางวิทยาศาสตร์ที่เล็กที่สุดเท่าที่ตาของมนุษย์จะมองเห็นได้ผ่านเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้น นาโนเทคโนโลยี คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การสังเคราะห์ การใช้วัสดุภัณฑ์หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็กมากเทียบเท่ากับระดับอนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอม หรือสร้างขึ้นด้วยการนำ อะตอมหรือโมเลกุลมาจัดเรียงในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ซึ่งสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม อาหารการกิน รวมไปถึงยารักษาโรคต่างๆ ล้วนแต่สามารถนำเทคโนโลยีนาโนมาผลิตได้ทั้งสิ้น

เทคโนโลยีนาโนที่ได้นำมาใช้ร่วมกับตุ๊กตาในรูปแบบใหม่ล่าสุดคือ ตุ๊กตาบ๊อบบี้ ซึ่งใส่นาโนเทคโนโลยีที่มีกลิ่นหอม กลิ่นหอมที่ฉีดลงไปบนตุ๊กตาจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของเม็ดหอม ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อถู หรือสัมผัสตุ๊กตาเพียงเบาๆ กลิ่นหอมจะกระจายออกมา ยิ่งสัมผัสตุ๊กตามากก็จะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้น

"ตุ๊กตาจะมีความหอมคงทนยาวนานประมาณ 8-12 เดือน"
และสามารถทำความสะอาดโดยการซักได้ตามปกติ ซึ่งกลิ่นหอมจะยังคงอยู่ แต่จะลดลงตามจำนวนครั้งในการซัก โดยสามารถซักได้ประมาณ 6-8 ครั้ง