สินค้าของเรา

จำนวนทั้งหมด 302 หมวด

การชำระเงิน

“ตุ๊กตาเซ็นเตอร์” บริการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าทุกๆ ท่าน เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินสามารถทำได้โดยการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
ประเภทสะสมทรัพย์ ในนามของ “ตุ๊กตาเซ็นเตอร์”
สาขาอาคารวานิช หมายเลขบัญชี 220-0-47194-0

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบโดย
ส่งสำเนาใบโอนเงินมายังโทรสารหมายเลข 02-2554876
หรือแจ้งด้วยวาจาที่สายด่วนหมายเลข 084-084-4480

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา : 9.00 น. - 18.00 น.